Przejdź do strony Sympozjum Przejdź do strony Szkolenia

Misja

Sport jest przestrzenią, w której możliwa jest samorealizacja człowieka. Rozwój poprzez sport dotyczy każdego człowieka bez względu na poziom sportowy. W myśl idei Sportu Pozytywnego – sport stanowi spójny system (jest zródłem radości, sposobu na rozwój, realizacji potencjału, budowania relacji z innymi), jest ciągły w czasie (jest procesem na całe życie), ma ciągłość w pełnionych rolach sportowych (od amatora poprzez zawodowca wreszcie do osoby zaangażowanej na różne sposoby w rozwój sportu) oraz dostarcza pozytywnych emocji (m.in. satysfakcji). Pragnieniem fundatorów jest stworzenie przestrzeni dla ludzi sportu, gdzie  w sposób nieskrępowany i entuzjastyczny wolny od komercji i polityki będą wymieniali się ideami, pomysłami oraz tworzyli wspólne inicjatywy oraz działania na rzecz Pozytywnego Sportu.

Działalność Fundacji skierowana jest  na rozpowszechnianie i wdrażanie zasad współpracy z zawodnikami i zawodniczkami, ich rodzicami, trenerami, nauczycielami oraz innymi osobami zaangażowanymi w działalność sportową. Ma na celu umożliwienie ich wszechstronnego rozwoju i skutecznego realizacji potencjału sportowego, osobistego, społecznego, zawodowego i psychologicznego przy jednoczesnym akcentowaniu równowagi sportowo-osobistej, zaufania, profesjonalizmu oraz poczucia satysfakcji życiowej.

 

                          foto. Karol Bannach Fotograf