Przejdź do strony Sympozjum Przejdź do strony Szkolenia

Maja Ryszkiewicz

 Maja Ryszkiewicz- Od ponad dziesięciu lat pracuje z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną w zakresie sportu i terapii jako członek  zespołu terapeutycznego Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Hipoterapia. Autorka projektu "Od Terapii do Sportu. Drogi rozwoju młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym". Współzałożycielka i członek Komisji Sportu Osób Niepełnosprawnych przy Polskim Związku Jeździeckim. Fundatorka i Członek Zarządu Fundacji Promocji Parajeździectwa "Centauri". Zbierając doświadczenia organizowała  szkolenia, zgrupowania, zawody, obozy sportowe. Współautorka artykułów ,,Od Hipoterapii do jeździectwa. Drogi rozwoju jeździeckiego osób z mózgowym porażeniem dziecięcym" i "Trening jeździecki dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym". Asystentka studiów podyplomowych Psychologia Sportu Pozytywnego. Aktywna instruktorka jeździectwa, parajeździectwa, i hipoterapii.