Przejdź do strony Sympozjum Przejdź do strony Szkolenia

mgr Julia Badowska

mgr Julia Badowska – mgr psychologii. Od kilkunastu lat pracuje z dziećmi gdzie propaguje nurt Sportu Pozytywnego. Doświadczenie zdobywa podczas prowadzenia grup sportowych na nartach oraz przygotowywania ich do sezonu w okresie letnim. Absolwentka Psychologii Społecznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz Wychowania Fizycznego na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Instruktorka narciarstwa oraz pływania, posiada patent żeglarza. Odbyła praktyki w szkołach podstawowych, gimnazjum. Jest asystentką Studiów Podyplomowych z Psychologii w Sporcie Pozytywnym SWPS WZ. Sopot. Przewodnicząca Koła Naukowego Psychologii Sportu SWPS Warszawa. Jest jedną z założycieli Fundacji Sportu Pozytywnego. Energię do działania czerpie ze spotkań z przyjaciółmi, uprawiania sportów oraz pracy
z dziećmi, które wzbudzają w niej ciągłą chęć do rozwoju.

E: badowska.julka@gmail.com