O nas

Ludzie II edycja Sympozjum

Prof. Artur Poczwardowski (University of Denver, Colorado) i Aleksandra Pogorzelska  (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej WZ Wrocław) od lat rozwijają i krzewią ideę Sportu Pozytywnego. Postanowili zorganizować spotkanie środowisk sportowych i wypracowanie wspólnej wizji działania na rzecz polskiego sportu w idei Sportu Pozytywnego. Tak zrodził się pomysł stworzenia sympozjum ,,Wyprawa na biegun Sportu Pozytywnego”. We współorganizację wydarzenia zaangażowali osoby z różnych stron Polskich, które w swoich obszarach działań promują Sport Pozytywny i starają się działać zgodnie z jego zasadami.