O nas

Dagmara Budnik- Przybylska

dr Dagmara Budnik-Przybylska- doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, nadany w 2008 roku. Absolwent studiów magisterskich i doktoranckich z psychologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz studiów podyplomowych: Psychologia Sportu, Doradztwo Zawodowe oraz licencjackich na kierunku Edukacja niepełnosprawnych intelektualnie z terapią indywidualną. Pracuje od 2005 roku w Zakładzie Psychologii Sportu Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, pełni funkcję z-cy kierownika Studiów Podyplomowych z Psychologii Sportu oraz opiekuna Sekcji Psychologii Sportu koła naukowego ANIMA. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, członek zarządu Sekcji Psychologii Sportu przy PTP, członek Zespołu ds. psychologii Komisji Medycznej Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Europejskiej Federacji Psychologii Sportu (FEPSAC). Czterokrotnie nominowany psycholog olimpijski oraz certyfikowany psycholog sportu klasy I nr 13 PTP. Współpraca z kadrami olimpijskimi, z Pomorską Federacją Sportu. Współpraca w ramach projektów badawczych z ośrodkami zagranicznymi: College of Sport and Exercise Science and Institute of Sport, Exercise and Active Living (ISEAL), Victoria University, Melbourne, Australia, Utah State University. Doradca zawodowy, współpraca z Wojewódzkim Urzędem Pracy, Miasteczkiem Zawodów w Gdyni, Centrum Integracja W Gdyni. Stopień sternika morskiego i 3 dan w karate. Uczestnik kilkudziesięciu konferencji naukowych krajowych i zagranicznych. Autor lub współautor kilkudziesięciu opublikowanych artykułów naukowych