O nas

Prof. dr hab. Andrzej Nowak

Jeden z twórców tzw. dynamicznej psychologii społecznej a w szczególności, wraz Bibem Latane tzw. "dynamicznej teorii wpływu społecznego". Pionier i ekspert w dziedzinie stosowania symulacji komputerowych w naukach społecznych. Jest profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu SWPS i Florida Atlantic University. Jest także jednym z założycieli Instytutu Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie kieruje Ośrodkiem Badania Układów Złożonych oraz jest twórcą i dyrektorem Instytutu Społecznej Psychologii Informatyki i Komunikacji (SPIK SWPS). Studiował psychologię w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie obronił pracę magisterską w 1978. Pracę doktorską obronił w 1987 już na Wydziale Psychologii UW. Habilitował się w 1996, a profesurę otrzymał w 2003. Zajmuje się głównie układami złożonymi w psychologii i innych naukach społecznych. Jest autorem kilku książek i autorem oraz współautorem kilkudziesięciu artykułów naukowych w tym w tak prestiżowych pismach naukowych jak Psychological Review i Physica A.