Przejdź do strony Sympozjum Przejdź do strony Szkolenia
Oferta

Sport

Sport Pozytywny w dążeniu do planowanego wyniku sportowego akcentuje rozwój, zdrowie, wzrost osobisty, dobrostan psychiczny jednostek i grup w niego zaangażowanych. Psychologia w Sporcie Pozytywnym proponuje takie rozumienie sukcesu w sporcie, które nie jest tylko i wyłącznie skoncentrowane na osiągnięciu wyniku, lecz stanowi jeden z wielu elementów drogi życiowej. Tak wieloaspektowo pojmowany sukcesu stanowi gwarancję utrzymania sprawności fizycznej po zakończeniu kariery oraz umożliwia przełożenie go na sukces w życiu osobistym.