Przejdź do strony Sympozjum Przejdź do strony Szkolenia

Sukces Naszego Fundatora

Medal im. Eugeniusza Kwiatkowskiego jest wyrazem szczególnego wyróżnienia i uznania za wybitne zasługi dla rozwoju miasta oraz rozsławianie Gdyni w kraju i na świecie. Jego laureatami mogą zostać obywatele polscy i cudzoziemcy oraz organizacje społeczne, zawodowe, przedsiębiorstwa i instytucje. Rocznie można nadać nie więcej niż trzy medale. Ustanowiony został przez Radę Miasta Gdyni w dniu 30 czerwca 1993 roku.  W tym roku medal trafił do Zbigniewa Zienowicza współzałożyciela Fundacji.

Nie pozostaje nam nic innego jak życzyć Panu Zbigniewowi więcej sukcesów.

 fot. Karol Stańczak i Justyna Zając